Menu
En

Contacts

Hotel Botanica Loft
603002, Nizhny Novgorod, Sovetskaya street, 18

Metro station "Moskovskaya"

Public transport stops "Sovetskaya", pl. Lenin, pl. Revolution.